OSDSA

Liber falas


Liber falas

Konflikti i Madh është njëri prej librave më të botuar dhe më të përhapur në botë.  Tregimi i tij tërheqës ju mer në një ekskursion të historisë reale të Evropës që nga fillimi i  kohës së re. Me një këndvështrim të ri dhe të veçantë Ju prezanton zhvillimin e shumë ngjarjeve historike, të cilat kanë pasur dhe akoma kanë influencë thelbësore tek formimi i të drejtave dhe lirisë së botës tonë.

Previous Next
Czech
Slovak
Hungarian
English
Russia
Français
Italiano
Deutsch
Español
Português
Norsk
Svenska
Suomalainen
Nederlands
Eestlane
Lietuvis
Latvietis
Slovenščina
Albánština
Chorvatština
Makedonština
Srbština
Bŭlgarski
Türk
Íslenska
Română
Elliniká
Next
Next
Book
Button back
PayPal

The content is being prepared.

Button back
Credit card

The content is being prepared.

Button back
Bank transfer

IBAN: SK4775000000004026074604

SWIFT: CEKOSKBX

Bank code: 7500

Variable symbol: 777

If you have any question, please visit our page FAQs.

Choose the type of donation

X
PayPal
Arrow
Credit card
Arrow
Bank transfer
Arrow

Your voluntary consignation of an arbitrary amount to our account will enable us to send books from our offer directly to the address of the customer. We may issue a proper donation certificate upon your request.

X
book.cz_form.povinne

Liber falas


Konflikti i Madh është njëri prej librave më të botuar dhe më të përhapur në botë.  Tregimi i tij tërheqës ju mer në një ekskursion të historisë reale të Evropës që nga fillimi i  kohës së re. Me një këndvështrim të ri dhe të veçantë Ju prezanton zhvillimin e shumë ngjarjeve historike, të cilat kanë pasur dhe akoma kanë influencë thelbësore tek formimi i të drejtave dhe lirisë së botës tonë.

Konflikti i Madh është me të vërtetë libri më i shitur në botë. Duke marrë parasysh se të cilën rrugë po zgjedh bota sot, ky libër Ju jep shumë përgjigje konkrete, të cilat mund t’Ju ndihmojnë gjatë përpjekjeve Tuaja jo vetëm  për të kuptuar të kaluarën, por edhe për ti dhënë një kuptim të ri të ardhmes.

Konflikti i Madh është një udhëzues i shkëlqyer për tu orientuar në ngjarjet e sotshme botërore. Duket edhe më qartë se si midis njerëzëve të thjeshtë dhe shteteve të tyre në mënyrë aktive ndërhyjnë forma të ndryshme të të keqes. Sipas shumë fakteve reale ky libër me një sinqeritet çarmatues të tregon, pse po ndodh kështu.

Dëshira jonë është, që ky libër të jetë i disponueshëm për të gjithë ata, që në të gjithë botën kërkojnë rrugëdalje nga problemet e tyre dhe siguri të zgjidhjes për gjithmonë të të ardhmes së tyre. 

 

OSDSA dhe Botuesit

LEXO ONLINE
DHURONI
FAQs