O nás

Twitter Youtube

Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl L, vložka 10776

Datum vzniku a zápisu: 26. září 2017
Spisová značka: L 10776 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název: Spolek - Kniha zdarma.eu
Sídlo: č.ev. 1621, 468 12 Bedřichov
Identifikační číslo: 064 71 510
Právní forma: Spolek
Účel:
  • Podpora a rozvoj kulturních, vzdělávacích a humanitárních aktivit při šíření evropských kulturních a křesťanských hodnot.
  • Ochrana, podpora a rozvoj spolupráce při komunikaci na všech úrovních v rámci veřejné i soukromé sféry při šíření evropských kulturních a křesťanských hodnot.
  • Publikační a informační činnost ve vazbě na hlavní činnost spolku.
  • Podpora a realizace aktivit v rámci prezentace a propagace účelu a hlavních činností spolku.
  • Získávání finančních i jiných prostředků na realizaci aktivit a projektů ve vazbě na účel a hlavní činnosti spolku.
  • Iniciace a zpracování koncepčních dokumentů a projektů ve vazbě na účel a hlavní činnosti spolku.
  • Účast ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy spolku.
  • Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví při zajišťování hlavních činností spolku.
  • Vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit hlavní hodnoty spolku.
Název nejvyššího
orgánu:
 Členská schůze
Statutární orgán:  Výbor
Předseda spolku: EVA JIRÁSKOVÁ, dat. nar. 29. července 1974
č.ev. 1621, 468 12 Bedřichov
Den vzniku funkce: 26. září 2017
Místopředseda
spolku:
PETR JIRÁSKO, dat. nar. 14. května 1966
č.ev. 1621, 468 12 Bedřichov
Den vzniku funkce: 26. září 2017
Počet členů: 2
Způsob jednání: Předseda i místopředseda spolku jednají jménem spolku samostatně a za spolek činí navenek veškerá právní jednání.