FAQs

Twitter Youtube

1. Proč to děláte?

Naším hlavním cílem je dosáhnout opětovného a skutečného rozvoje evropských kulturních a křesťanských hodnot tam, kde jsme doma. Náš současný domov je Evropa a my v ní chceme žít normálním životem s těmi, kteří si také přejí, aby zůstala kultivovaným křesťanským prostorem. Prostorem, ze kterého může celý svět získávat mnoho dobrého. Jsme jen obyčejní křesťané, kteří jsou poslušní hlasu svého Boha. Ze své vlastní životní zkušenosti víme, že jeho slovo má moc měnit lidem životy. Přejeme si tedy, aby se s jeho hlasem mohlo volně a svobodně seznámit co nejvíce lidí. Dobře totiž víme, že ten, komu lidé naslouchají a dobře jej znají, změní to, co ti lidé dělají a přivede je tam, kde je on sám.

 

2. Jak s vámi lze spolupracovat a komunikovat?

Dotazy a podněty je možné nám zasílat prostřednictvím emailové adresy office@bookforfree.eu. Odpovíme vám podle našich časových možností.

Spolupracovat s námi lze v podstatě trojím způsobem:

První způsob: Lze nám poskytnou finanční dar na náš účet a my zašleme knihy zdarma na adresy získané z objednávkového formuláře na našich webových stránkách.

Druhý způsob: V nakladatelství Družstvo Ekon si lze prostřednictvím e-shopu zakoupit letáky, které informují o tom, že je možné získat knihu zdarma, a ty pak rozdat dle svého uvážení ve svém okolí a nebo v zemi, do které zrovna jedete na návštěvu.

Třetí způsob: Lze se zúčastnit různých speciálních akcí, které bude spolek pořádat pro konkrétní malé regiony v Evropě.

O dalších způsobech a možnostech spolupráce budeme předem informovat pomocí našeho Twitteru: www.twitter.com/DruzstvoEkon.

 

3. Co se děje s darem, který vám pošlu?

Dary, které nám pošlete, slouží k pokrytí nákladů, které má spolek s projektem Kniha zdarma.eu. Mezi tyto náklady patří hlavně nákup knih, poštovné a balné. Patří sem také náklady na provoz webových stránek a prezentaci možností získat knihu zdarma. Prezentace jsou buď fyzické, kdy v jednotlivých státech probíhá rozdávání informačních letáků, nebo probíhají formou placené reklamy na Google a YouTube.
Lidé, kteří pro nás v jednotlivých státech Evropy a světa pracují, to dělají bez nároku na odměnu. Spolupracovníci z naší centrální kanceláře, která je v České republice, pracují také výhradně zdarma. Předseda ani místopředseda spolku nemají za výkon spojený se svou funkcí žádné paušální náhrady. Vaše dary tedy slouží pouze k úhradě nezbytně nutných přímých nákladů k zajištění projektu Kniha zdarma.eu.

 

4. Kdo vás financuje a čí zájmy hájíte?

Činnost spolku je financována z darů fyzických a právnických osob. Dary nám přicházejí z celého světa.

Spolek Kniha Zdarma.eu hájí pouze ty zájmy, které má v předmětu svojí činnosti. Není součástí žádného zájmového anebo komerčního sdružení osob či firem. Jeho zakládající členové jsou obyčejní věřící lidé, kteří k tomu, co dělají, nemají pověření od žádných jiných lidí, církví nebo skrytě jednajících firem. Spolek Kniha zdarma.eu spolupracuje pouze na dobrovolném základu s OSDSA. Tato partnerská spolupráce s největší a nejstarší korporací, která na světě skutečně funguje v oblasti šíření slova Ježíše Krista, nás velmi těší. Tato korporace působí v širokém informačním záběru, který se díky historickému původu fakticky prolíná se spektrem všech světových aktivit, které respektují Bibli a jsou primárně zaměřeny na osobu Ježíše Krista.

Spolek Kniha Zdarma.eu funguje v souladu se zákony ČR a EU a v současné době a ani v budoucnu nebude poskytovat žádným třetím osobám informace o zájemcích o knihu zdarma.

 

5. Kdo je zakladatelem spolku a co z toho má?

Zakládajícími členy spolku jsou manželé Eva a Petr Jiráskovi z České republiky.
Předseda a místopředseda spolku nemají za výkon spojený se svou funkcí žádný nárok na paušální náhrady. Lidé, kteří pro spolek v jednotlivých státech Evropy a světa pracují, to dělají bez nároku na odměnu. Lidé z centrální kanceláře, která je v České republice, pracují také výhradně zdarma.
To, co nás na tom ale všechny baví je, že knihy, které lidem zdarma rozdáváme, jim umožňují najít pevné východisko z jejich problémů a najít jistotu trvalého řešení jejich budoucnosti. Čtenáři našich knih tak využijí jednu z mála možností, jak najít přímý a osobní vztah s Bohem a nebýt u toho ovlivňováni lidskými tradicemi a různými teologickými názory. Naše životní zkušenost nám ukázala, že Bůh je jen jeden a jen jeho slovo má moc změnit jeho posluchačům a nebo čtenářům život.

 

6. Jaké jsou vaše další plány?

V současné době je naší prioritou rozvinout projekt KnihaZdarma.eu v celé Evropě. Do budoucna máme připraveno ještě několik dalších projektů. Intenzivně na nich pracujeme. Jejich podrobnosti zatím ale zveřejňovat nebudeme. To by pak nebylo žádné překvapení. Děkujeme za pochopení.

 

7. Proč jste ukončili podobný projekt, který jste dělali před časem?

V roce 2016 jsme ukončili naši účast na podobném projektu, kdy jsme těm, kteří o to požádali, zdarma zasílali knihy s křesťanskou tematikou. Obrovský zájem z České a Slovenské republiky a postupně i z celého světa nám umožnil zasílat knihy i do míst, kde křesťanství není vítáno. Rozeslané knihy jsme během čtyř let posílání počítali v desítkách a stovkách tisíc. Tento projekt naplnil svůj cíl. Ukázal nám laikům další různé možnosti a způsoby, jak mezi obyčejné lidi v celém světě svobodně a nenásilně, bez závazků k tradicím a různým skupinovým zájmům šířit evropské křesťanské hodnoty. V projektech spolku Kniha zdarma.eu tyto zkušenosti využijeme.

 

8. Jak vás lze kontaktovat osobně?

Osobní kontakt s námi je vzhledem k velkému pracovnímu vytížení omezen. Nejlepší je poslat nám email na office@bookforfree.eu a my se vám v případě, že to, co s námi chcete řešit, je přínosné pro naše projekty, sami ozveme buď telefonem a nebo emailem.
Omlouváme se vám už předem a děkujeme všem za pochopení, ale naše pracovní vytížení je opravdu velké a ve spolku pracujeme ve svém volném čase. Naší organizační jednotkou jsou hlavně státy Evropy a ostatní křesťanské země, a tak se některými dílčími záležitostmi regionálního charakteru nemůžeme zabývat tolik, jak by si někteří přáli. V menších regionech postupně pořádáme různé akce, o kterých informujeme na našem Twitteru: www.twitter.com/DruzstvoEkon. Za použití formuláře „Objednávka návštěvy“ na www.druzstvoekon.eu/contact lze také požádat o osobní prezentaci našich aktivit.

 

9. Jak si mám objednat potvrzení o přijetí daru?

Stačí nám poslat na emailovou adresu office@bookforfree.eu jednoduchou žádost, která bude obsahovat údaje o tom, kdo žádá, tj. jméno adresa apod., a účel toho, o co je žádáno. Naše účetní vám pak podle pokynů našeho daňového poradce zašle na váš email příslušné potvrzení ve formě aktuálně požadované finančním úřadem.

 

10. Jak se dozvíme, co je u vás aktuálně nového?

Náš hlavní informační kanál je Twitter. Sledujte ho nebo se přímo přihlaste k odběru na našem účtu www.twitter.com/DruzstvoEkon. Zde je zveřejňováno aktuální dění v nakladatelství Družstvo Ekon a Spolku Kniha Zdarma.eu, včetně mnoha dalších doplňujících informací.

Opravdu, je to tak, nikdo neví víc a ani dřív. Smile

Je také možné sledovat a odebírat náš YouTube kanál, který v jednotlivých řečech už oslovil tisíce lidí: www.youtube.com/c/Druzstvoekoneu-OSDSA V jeho dalším rozvoji budeme postupně a systematicky pokračovat.

 

11. Jak máte zajištěna autorská práva na vaše knihy?

Knihy si sami ve vlastní režii netiskneme, ale nakupujeme je od běžných a oficiálních nakladatelství, která nám nabídnou nejlepší podmínky pro jejich dodání. Knihy, které takto nakupujeme, mají veškeré náležitosti předepsané zákony ČR. Každý nákup nové knihy vždy posuzují ti, kteří se v těchto věcech velmi dobře vyznají. Prověřujeme i historii a majetkovou strukturu firem, u kterých nakupujeme. V případě podezření na jakékoliv nesolidní a netransparentní jednání spolupráci ukončujeme a v případě potřeby se nebojíme do věci zaangažovat naše právní zástupce. Autorská práva tedy nejsou náš problém.

 

12. Podle jakých pravidel zasíláte knihy zdarma?

Knihy zasíláme na adresy zájemců, kteří si je u nás objednají prostřednictvím vyplnění objednacího formuláře na našich www stránkách a nebo nám zašlou vyplněný objednávkový kupón z našeho nabídkového letáku. Každý člověk má tedy možnost od nás jednou za život získat zadarmo právě nabízenou knihu. Na jedno jméno a jednu adresu, tak zasíláme jen jednu knihu.

 

13. Chtěl bych od vás dostat cca 20 knih, abych je mohl rozdat svým přátelům. Jak to mám udělat?

Pokud chcete Vy sám svým přátelům, darovat  naše knihy, tak si je musíte objednat na www.druzstvoekon.eu/shop. Náš spolek zasílá zdarma na jednu adresu jen jednu knihu. Lze si ale také objednat na adrese www.druzstvoekon.eu/shop naše nabídkové letáky a ty svým přátelům darovat. Oni sami se pak rozhodnou, zda námi nabízenou knihu chtějí a když si ji u nás objednají, tak my jim ji zdarma rádi zašleme.

 

14. Chtěl bych být zaměstnán ve vaší centrále. Jak to mám udělat?

Děkujeme za milou nabídku. Je nám líto, ale Spolek Kniha zdarma.eu v současné době nikomu neposkytuje pravidelný pracovní poměr. Naše praxe je taková, že si na jednotlivé projekty najímáme tým specialistů, kteří pro nás vykonají v určeném čase konkrétní práci, kterou jsme jim zadali. Když ji odevzdají, tak jim je po pečlivé kontrole zaplacena smluvně dohodnutá cena a žádný další vztah nepokračuje. V současnosti využíváme služeb cca padesáti specialistů v oblasti překladů textů a IT. Tento způsob organizace naší práce nám minimalizuje náklady a výrazně zvyšuje naši efektivitu. Zároveň nás ničím v budoucnosti nezatěžuje a neomezuje. A je správné Vám upřímně napsat, že je to pro nás velmi důležité.

 

15. Pořádáte nějaké setkání, školení anebo campy pro vaše spolupracovníky a nebo děti? 

Smile Musíme Vám popravdě odpovědět, že jsme o něčem podobném zatím neuvažovali. Je to zajímavý podnět. Vznikne-li nám v budoucnu potřeba takovéhoto postupu, tak se mu nebudeme bránit a dáme vám všem prostřednictvím twitteru www.twitter.com/DruzstvoEkon včas vědět. Není žádný problém, aby se naše aktivity staly součástí už fungujících campů a setkání. Zkuste se nad tím zamyslet a trochu to naplánovat. Když nám o tom napíšete na office@bookforfree.eu rádi se k vám přidáme. Váš dotaz nám udělal radost.

 

16. Chtěl bych se o vašich aktivitách pravidelně dozvídat víc a chtěl bych se podílet na rozhodování o tom, jakým aktivitám se bude Spolek Kniha zdarma.eu věnovat. Kde se mohu přihlásit za člena?

Doufáme, že oceníte naši přímou odpověď. Spolek Kniha zdarma.eu v současné době neuvažuje o náboru nových členů. Zatím takovýmto směrem opravdu neuvažujeme. Našim působištěm, na které se hlavně zaměřujeme, je Evropa a Rusko a postupujeme v úzké koordinaci s OSDSA. Díky jejich laskavé a milé velkorysosti plně využíváme organizačně technické zázemí, které mají. 

Plány jednotlivých projektů již máme reálně propracovány na sedm let dopředu. Naplnit je si vyžádá mnoho času, peněz a práce. Většina z nich již je organizačně, technicky i finančně rozjetá a zatím vše funguje tak, jak očekáváme a naše kapacity jsou pro ně zatím dostatečné. 

Pokud bude třeba rozšířit počet členů našeho spolku, ve smyslu vašeho dotazu, dáme Vám všem prostřednictvím twitteru www.twitter.com/DruzstvoEkon rádi včas vědět. Našim cílem opravdu není náš osobní úspěch a nebo prospěch. Naším cílem je, aby se s hlasem našeho Boha mohlo volně a svobodně seznámit co nejvíce lidí. Dobře totiž víme, že ten, komu lidé naslouchají a dobře jej znají, změní to, co ti lidé dělají a přivede je tam, kde je on sám.

 

17. Chceme vám poskytnout větší finanční obnos, aby se díky jeho věnování zvýšila vaše aktivita v našem regionu. Jak to máme udělat a je to vůbec možné?

Ano možné to je a je to pro nás normální postup. Proto Vás žádáme, abyste nám napsali kontaktní údaje a krátkou specifikaci toho, co si přejete, aby se ve vašem regionu dělo. My se vám ozveme a vše s vámi dohodneme osobně a na individuálním základě tak, aby vaše očekávání byla v souladu s našimi možnostmi a plány.

 

18. Jak pracujete s osobními údaji těch, co si u vás objednají knihu zdarma?

Spolek Kniha zdarma.eu žádné osobní údaje těch, co si u něj objednávají knihy zdarma nezpracovává a nijak nevyhodnocuje. Spolek Kniha zdarma.eu není obchodní společností a ke své činnosti nepotřebuje zpracovávat a ani shromažďovat žádné osobní údaje. Informace o tom, co Spolek Kniha zdarma.eu nabízí, se k jejich koncovým uživatelům dostávají jiným způsobem, než je použití osobních údajů konkrétních osob. 

Spolek Kniha zdarma.eu eviduje pouze existenci objednávek na knihu zdarma, které obsahují poštovní adresu tak, jak ji uvedl objednavatel a dbá na to, aby byla bezpečně uložena mimo dosah třetích osob. Tyto adresy jsou kvalifikovaně zabezpečeny proti zneužití. K těmto adresám má přístup pouze místopředseda spolku, který je jejich pověřeným správcem. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro archivaci objednávek je nevratně mažeme a to včetně adres jejich objednatelů.

Tento postup Spolku Kniha zdarma.eu se řídí směrnicí EU GDPR na ochranu osobních údajů a bezezbytku ji naplňuje.

 

19. Hodně cestuji po světě a rád bych rozdával vaše letáky a knihy. Jakou skutečně plánujete jejich nabídku, protože zatím je velmi malá?

Souhlasíme, ale rychleji už není v našich možnostech. Jsme plně vytíženi a přesto, že se vám to možná nezdá, tak zatím fungujeme podle plánu, který všechny naše aktivity provází. Rychleji znamená slevit z kvality textů, dělat chyby a to my opravdu nechceme. Nemáme zájem rozdávat amatérské knihy plné pravopisných i faktických chyb tak, jak se mnohdy děje u některých nadšenců. Naši spolupracovníci se velmi snaží, aby texty od nás takové prostě nebyly.

Během tří let bude na internetových stránkách spravovaných Spolkem Kniha zdarma.eu k dispozici cca 34 knih zdarma ve 31 jazycích. Součástí těchto počtů je i kniha Touha věků ve slovenském a českém jazyce. Ve zbytku pak budou dominovat knihy Velký spor.   

V současné době takovým množstvím textů opravdu disponujeme a tak se nejedná o nějakou vizi a nebo představu, ale o skutečnost. Připravujeme i nové webové stránky na kterých se budou distribuovat knihy, kterými vás mile překvapíme a zatím jsem vám o nich nic neřekli. 

V roce 2019 přibudou knihy Velký spor ve Francouzštině, Němčině, Polštině, Italštině a Portugalštině plus Touha věků ve slovenštině.

Všechny naše knihy doprovází i informační tiskovina / leták / o tom, že je možno u nás získat knihu zdarma. Sledujte naše stránky nebo Twitter www.twitter.com/DruzstvoEkon a budete o všem včas informováni. Knihy a informační tiskoviny si budete moci před vaší cestou zakoupit na našem e-shopu https://www.druzstvoekon.eu/shop. Na cesty Vám doporučujeme si koupit letáky. Vaše zavazadlo nebude pak tak velké a těžké…