FAQs

Twitter Facebook Youtube

1. Miért teszik ezt?

Fő célunk az európai kulturális és keresztény értékek ismételt és tényleges fejlődésének elérése ott, ahol otthon vagyunk. Jelenlegi otthonunk Európa és mi itt normális életet akarunk élni azokkal, akik szintén azt kívánják, hogy Európa művelt keresztény térség maradjon. Olyan térség, melyből az egész világ sok jót szerezhet. Csupán átlagos keresztények vagyunk, akik hallgatnak Istenük hangjára. Saját élettapasztalatunkból tudjuk, hogy az Ő hangjának az emberek életét megváltoztató hatalma van. Azt kívánjuk tehát, hogy az Ő hangjával minél több ember korlátlanul és szabadon megismerkedhessen. Ugyanis jól tudjuk, hogy az, akire az emberek hallgatnak, és akit jól ismernek, megváltoztatja azt, amit ezek az emberek tesznek és elvezeti őket oda, ahol Ő maga is van.

 

2. Hogyan lehet velünk együttműködni és kommunikálni?

Kérdéseket és javaslatokat az office@bookforfree.eu e-mail címünkre küldhet. Ahogy időnk engedi, válaszolni fogunk. 

A velünk való együttműködés három módon lehetséges:

Az első mód: Küldhet számlánkra pénzbeli adományt, és mi ingyen elküldjük a könyveket azokra a címekre, amelyeket a weboldalainkon található megrendelői formanyomtatványokon találunk.

Másik mód: A Družstvo Ekon (Ekon csoport) kiadó e-shopjában reklámújságokat vásárolhat, melyek az ingyenes könyvszerzés lehetőségéről tájékoztatnak, és ezeket a reklámújságokat saját belátása szerint szétoszthatja a környezetében vagy egy országban, ahová éppen látogatóba készül.

Harmadik mód: Különféle speciális akciókon vehet részt, melyeket az egyesület konkrét európai régiókban rendez. 

Az együttműködés további módjairól és lehetőségeiről előzetesen tájékoztatni fogjuk Twitter-en: www.twitter.com/DruzstvoEkon illetve Facebook-on: www.facebook.com/druzstvoekon 

 

3. Mi történik az adománnyal, amit küldök önöknek?

Az adományok, melyeket nekünk elküld, azon költségek fedezésére szolgálnak, melyek az egyesület Ingyenes könyv.eu projektjével kapcsolatban felmerülnek. Ilyen költségek közé tartozik elsősorban a könyvek megvásárlása, posta- és csomagolási költségek. Ide tartoznak a weboldalak üzemeltetési költségei és az ingyenes könyvszerzési lehetőség prezentálására fordított költségek is. A prezentációk vagy fizikaiak, amikor a reklámújságok szétosztására kerül sor az egyes országokban, vagy pedig fizetett reklám formájában valósulnak meg a Google és a YouTube oldalain.

Azok az emberek, akik nekünk dolgoznak az egyes európai és a világ egyéb országaiban, jutalék igénye nélkül teszik ezt. A Cseh Köztársaságban található központi irodánk alkalmazottai szintén kizárólag ingyen dolgoznak. Az egyesület elnökének és alelnökének funkciójával kapcsolatos tevékenység sincs átalányösszegű kompenzációhoz kötve. Adománya tehát kizárólag az Ingyenes könyv.eu projekt biztosítására feltétlenül szükséges közvetlen költségek fedezésére szolgál.    

 

4. Ki finanszírozza önöket és kinek az érdekeit védik?

Az egyesület tevékenységét fizikai és jogi személyek adományaiból finanszírozzuk. Az adományok a világ minden tájáról érkeznek hozzánk.

Az Ingyenes könyv.eu egyesület csak a tevékenységi körének tárgyát képező érdekeket védi. Nem része semmilyen személyek illetve cégek érdek- vagy kereskedelmi társulatának. Az alapítótagjai átlagos hívő emberek, akiknek ahhoz, amit csinálnak, nincs semmilyen megbízásuk más emberektől, egyházaktól vagy titokban tevékenykedő cégektől. Az Ingyenes könyv.eu egyesület együttműködik az OSDSA-val, kizárólag önkéntes alapon. Ez a partneri együttműködés a legnagyobb és legrégebbi korporációval, mely a világon Jézus Krisztus szavának terjesztésében ténylegesen működik, nagy örömünkre szolgál. Ez a korporáció széles információs befogadókörben működik, mely a történelmi eredetnek köszönhetően valójában összeolvad a világ összes olyan tevékenységének spektrumával, melyek elismerik és tiszteletben tartják a Bibliát, és elsősorban Jézus Krisztus személyére összpontosítanak.  

Az Ingyenes könyv.eu egyesület a Cseh Köztársaság és az EU törvényeivel összhangban működik, és sem most, sem pedig a jövőben nem szolgáltat semmilyen harmadik személy számára információt az ingyenes könyvekről érdeklődő személyekről.

 

5. Ki az egyesület alapítója és milyen haszna származik belőle?

Az egyesület alapítótagjai Eva és Petr Jirásek házaspár a Cseh Köztársaságból. 

Az egyesület elnökének és alelnökének funkciójával kapcsolatos tevékenység sincs átalányösszegű kompenzációhoz kötve. Azok az emberek, akik nekünk dolgoznak az egyes európai és a világ egyéb országaiban, jutalék igénye nélkül teszik ezt. A Cseh Köztársaságban található központi irodánk alkalmazottai szintén kizárólag ingyen dolgoznak.

Minket az ösztönöz, hogy a könyvek, melyeket ingyen szétosztunk az embereknek, lehetővé teszik számukra a problémáikból kifelé vezető biztos kiindulási pont megtalálását és jövőjük tartós megoldásának bizonyosságát. Könyveink olvasói így kihasználják azon kevés lehetőségek egyikét, melyek megmutatják, hogy hogyan találjuk meg a közvetlen és személyes kapcsolatot Istennel, anélkül, hogy emberi hagyományok és különféle teológiai vélemények befolyásolnának bennünket. Élettapasztalatunk megmutatta számunkra, hogy Isten csak egy van, és csak az Ő szavának van hatalma megváltoztatni hallgatóságának illetve olvasóinak életét.      

 

6. Mik a további terveik?

Jelenlegi prioritásunk az Ingyenes könyv.eu projekt egész Európára kiterjedő kifejlesztése. A jövőre vonatkozóan további projekteket késztettünk elő. Intenzíven dolgozunk rajtuk. Részleteiket azonban egyelőre nem tesszük nyilvánossá. Akkor nem lenne meglepetés. Köszönjük megértésüket. 

 

7. Miért fejezték be azt a hasonló projektet, amivel nemrég foglalkoztak?

2016-ban befejeztük részvételünket egy hasonló projektben, melynek keretében azoknak, akik kérték, ingyenes, keresztény témájú könyveket küldtünk. A Cseh és Szlovák Köztársaság, majd fokozatosan az egész világ hatalmas érdeklődése lehetővé tette számunkra, hogy olyan helyekre is küldjünk könyveket, ahol a kereszténységet nem fogadják örömmel. A négy év alatt elküldött könyvek számát tíz- és százezres nagyságban számolhattuk. A projekt elérte célját. Nekünk, laikusoknak, további különféle lehetőséget és módot mutatott arra, hogy hogyan lehet az egész világ átlagemberei közt szabadon és erőszakmentesen, a hagyományokhoz és különféle csoportok érdekeihez való kötelezettségek nélkül terjeszteni az európai keresztény értékeket. E tapasztalatokat felhasználjuk az egyesületünk Ingyenes könyv.eu projektjeiben.   

 

8. Hogyan lehet önöket személyesen felkeresni?

Tekintettel a munkánk általi leterheltségünkre, a személyes kapcsolat lehetősége korlátozott. Legjobb, ha e-mailt küld nekünk az office@bookforfree.eu címre, és az esetben, ha projektjeink számára hasznos dologról van szó, akkor telefonon vagy e-mailben felkeressük Önt.

Elnézésüket kérjük előre is és köszönjük megértésüket, de munkaleterheltségünk valóban nagyméretű és az egyesületben a szabadidőnkben dolgozunk. Szervezeti egységeink elsősorban európai országok és más keresztény nemzetek, így bizonyos regionális jellegű részfeladattal nem tudunk oly mértékben foglalkozni, ahogyan azt néhányan szeretnék. Kisebb régiókban szép sorjában különféle rendezvényeket szervezünk, melyekről a Twitter-en: www.twitter.com/DruzstvoEkon és a Facebook-on: www.facebook.com/druzstvoekon tájékoztatjuk önöket. A www.druzstvoekon.eu/contact weboldalon található „Látogatás megrendelése” formanyomtatvány felhasználásával szintén kérheti tevékenységeink személyes bemutatását.   

 

9. Hogyan rendelhetek igazolást a adományom átvételéről? 

Elég, ha office@bookforfree.eu e-mail címünkre elküld egy egyszerű kérelmet, mely tartalmazza a kérelmező adatait, tehát nevét, címét stb., valamint a kérelem célját. Ezután adótanácsadónk utasításai alapján, könyvelőnk elküldi az ön e-mail címére az adóhivatal által előírt aktuális igazolást. 

 

10. Hogyan tudhatjuk meg, hogy aktuálisan mi újság van önöknél?

Fő információs csatornánk a Twitter. Kövesse figyelemmel, vagy közvetlenül fizessen elő www.twitter.com/DruzstvoEkon számlánkra. Itt tesszük közzé az Ekon csoport könyvkiadó és az Ingyenes könyv.eu egyesület aktuális eseményeit, valamint sok egyéb kiegészítő információt. 

Ez valóban így van, senki nem tud meg többet és előbb semmilyen információról. Smile

Azonos információk jelennek meg párhuzamosan a Facebook-on is www.facebook.com/druzstvoekon. Elnézésüket kérjük, de nem foglalkozunk ismerősök bejelölésével. A mi szempontunkból kizárólag egy kiegészítő információs csatornáról van szó, társalgásra nincs módunk. 

Figyelemmel kísérhetik és előfizethetik YouTube csatornánkat is, mely az egyes nyelveken már több ezer emberhez szólt: www.youtube.com/c/Druzstvoekoneu-OSDSA. További fejlesztésén fokozatosan és szisztematikusan dolgozunk.

 

11. Hogyan biztosítják a könyveik szerzői jogait?

A könyveket nem mi magunk nyomtatjuk, hanem olyan átlagos és hivatalos könyvkiadóktól vásároljuk meg őket, akik a legjobb feltételeket kínálják a könyvek leszállítására. Az általunk így megvásárolt könyvek a Cseh Köztársaság törvényei által előírt összes követelménynek megfelelnek. Minden új könyvvásárlást azok bírálják el, akik ebben az ügyben nagyon jól kiismerik magukat. Ellenőrizzük azon cégek történetét és vagyonszerkezetét is, akiktől a könyveket vásároljuk. Bármely komolytalan és átláthatatlan tárgyalás esetén az együttműködést megszüntetjük, és szükség esetén nem hátrálunk meg a jogi képviselőink bevonása elől sem. Tehát a szerzői jogok kérdése nem tartozik a mi problémáink közé.

 

12. Milyen szabályok szerint küldik ingyenesen a könyveket?

A könyveket olyan érdeklődők címére küldjük el, akik a könyveket megrendelik nálunk a weboldalainkon található megrendelői formanyomtatvány kitöltésével, vagy a kínálatot tartalmazó reklámújság kitöltött megrendelői kuponjának elküldésével. Tehát minden embernek van lehetősége egyszer az életben ingyenesen könyvet szerezni tőlünk.

 

13. Szeretnék kb. 20 könyvet kapni önöktől, hogy szétoszthassam a barátaim között. Mit kell tennem?

Amennyiben Ön a barátainak szeretné ajándékozni a könyveinket, akkor meg kell rendelnie a könyveket a www.druzstvoekon.eu/shop weboldalon. Egyesületünk egy címre csak egy darab könyvet küld el ingyenesen. Azonban a www.druzstvoekon.eu/shop weboldalunkon kínálati reklámújságot rendelhet, amit ezután odaajándékozhat a barátainak. Így ők maguk eldönthetik, hogy szeretnék-e megkapni az általunk kínált könyvek egyikét, és amennyiben megrendelik tőlünk, akkor azt örömmel elküldjük ingyenesen a részükre.