OSDSA

Книга бесплатно


Книга бесплатно

Голема кавга е една од најмногу отпечатени и најмногу проширени книги на оваa планета. Нејзиното привлечно раскажување ќе ве прошета по реална историја на Европа од почетокот на нашиот век. Во нов и непознат поглед ќе ви наслика ток на многу историски дејства, кои имале и стално уште имаaт основно влијание на формирање на права и слободи во нашиот свет.

Previous Next
Czech
Slovak
Hungarian
English
Russia
Français
Italiano
Deutsch
Español
Português
Norsk
Svenska
Suomalainen
Nederlands
Eestlane
Lietuvis
Latvietis
Slovenščina
Albánština
Chorvatština
Makedonština
Srbština
Bŭlgarski
Türk
Íslenska
Română
Elliniká
Next
Next
Book
Button back
PayPal

The content is being prepared.

Button back
Credit card

The content is being prepared.

Button back
Bank transfer

BAN: SK4775000000004026074604

SWIFT: CEKOSKBX

Bank code: 7500

Variable symbol: 777

If you have any question, please visit our page FAQs.

Choose the type of donation

X
PayPal
Arrow
Credit card
Arrow
Bank transfer
Arrow

Your voluntary consignation of an arbitrary amount to our account will enable us to send books from our offer directly to the address of the customer. We may issue a proper donation certificate upon your request.

X
book.cz_form.povinne

Книга бесплатно


Голема кавга е една од најмногу отпечатени и најмногу проширени книги на оваa планета. Нејзиното привлечно раскажување ќе ве прошета по реална историја на Европа од почетокот на нашиот век. Во нов и непознат поглед ќе ви наслика ток на многу историски дејства, кои имале и стално уште имаaт основно влијание на формирање на права и слободи во нашиот свет.

Голема кавга е вистински светски бестселлер. При размислување за тоа, по каков пат оди нашиот свет, ќе ви даде многу конкретни одговори, кои можат да помогнaат за сваќање на минатото, но и по ново да се прифати иднина.

Голема кавга е одличен водич за ориентација во активното светско дејствување. Што повеќе појасно се покажува, како меѓу обичен народ и неговите држави, активно настапува некоја од варијанти на зло. Врз основа на многу реални факти ќе ви оваа книга со разоружyвачка скромност покаже, зашто тоа е така.

Си посакуваме, да допрат зборовите на оваа книга до сите, кои во цел свет бараaт излез од своите проблеми и сигурност за резултат на својата иднина.

ОСДСА и печатници

ПРОЧИТАЈ ОНЛАЈН
ДОНИРАЈТЕ
FAQs
X

Голема кавга