O nás

Twitter Youtube

Výpis

zo spolkového registra, vedeného

Krajským súdom v Ústí nad Labem

oddiel L, vložka 10776

Dátum vzniku a zápisu: 26. semptember 2017
Spisová značka: L 10776 vedená u Krajského súdu v Ústí nad Labem
Názov: Spolok - Kniha zdarma.eu
Sídlo: č.ev. 1621, 468 12 Bedřichov
Identifikačné číslo: 064 71 510
Právna forma: Spolok
Účel:
  • Podpora a rozvoj kultúrnych, vzdelávacích a humanitárnych aktivít pri šírení európskych kultúrnych a kresťanských hodnôt.

  • Ochrana, podpora a rozvoj spolupráce pri komunikácii na všetkých úrovniach v rámci verejnej a súkromnej sféry pri šírení európskych kultúrnych a kresťanských hodnôt.

  • Publikačná a informačná činnosť v nadväznosti na hlavnú činnosť spolku.

  • Podpora a realizácia aktivít v rámci prezentácie a propagácie účelu a hlavných činností spolku.

  • Získavanie finančných a iných prostriedkov na realizáciu aktivít a projektov v nadväznosti na účel a hlavné činnosti spolku.

  • Iniciácia a spracovanie koncepčných dokumentov a projektov v nadväznosti na účel a hlavné činnosti spolku.

  • Účasť na správnych a iných konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy spolku.

  • Zapojenie dobrovoľníkov a podpora dobrovoľníctva pri zaisťovaní hlavných činností spolku.

  • Vystupovanie ako právnická osoba oprávnená hájiť hlavné hodnoty spolku

Názov nejvyššieho
orgánu:
 Členská schôdza
Štatutárny orgán:  Výbor
Podpredseda spolku:

EVA JIRÁSKOVÁ, dát. nar. 29. júla 1974
č.ev. 1621, 468 12 Bedřichov

Deň vzniku funkcie: 26. september 2017

Místopředseda
spolku:

PETR JIRÁSKO, dát. nar. 14. mája 1966
č.ev. 1621, 468 12 Bedřichov

Deň vzniku funkcie: 26. september 2017

Počet členov: 2

Spôsob konania:

Predseda a podpredseda spolku konajú menom spolku samostatne a za spolok vykonávajú navonok všetky právne úkony.