FAQs

Twitter Facebook Youtube

1. Prečo to robíte?

Naším hlavným cieľom je dosiahnuť opätovný a skutočný rozvoj európskych kultúrnych a kresťanských hodnôt tam, kde sme doma. Náš súčasný domov je Európa a my v nej chceme žiť normálnym životom s tými, ktorí si tiež prajú, aby zostala kultivovaným kresťanským priestorom. Priestorom, z ktorého môže celý svet získavať mnoho dobrého. Sme len obyčajní kresťania, ktorí poslúchajú hlas svojho Boha. Zo svojej vlastnej životnej skúsenosti vieme, že jeho slovo má moc meniť ľuďom životy. Prajeme si teda, aby sa s jeho hlasom mohlo voľne a slobodne zoznámiť čo najviac ľudí. Dobre totiž vieme, že ten, komu ľudia naslúchajú a dobre ho poznajú, zmení to, čo tí ľudia robia, a privedie ich tam, kde je on sám.

 

2. Ako s vami možno spolupracovať a komunikovať?

Otázky a podnety nám možno zasielať prostredníctvom e-mailovej adresy office@bookforfree.eu. Odpovieme vám podľa našich časových možností.

Spolupracovať s nami možno v podstate tromi spôsobmi:

Prvý spôsob: Možno nám poskytnúť finančný dar na náš účet a my zašleme knihy zdarma na adresy získané z objednávkového formulára na našich webových stránkach.

Druhý spôsob: V nakladateľstve Družstvo Ekon si prostredníctvom e-shopu môžete zakúpiť letáky, ktoré informujú o tom, že je možné získať knihu zdarma, a tie potom rozdať podľa svojho uváženia vo svojom okolí alebo v krajine, do ktorej práve idete na návštevu.

Tretí spôsob: Možno sa zúčastniť na rôznych špeciálnych akciách, ktoré bude spolok organizovať pre konkrétne malé regióny v Európe.

O ďalších spôsoboch a možnostiach spolupráce budeme vopred informovať pomocou nášho Twitteru: www.twitter.com/DruzstvoEkon a na Facebooku: www.facebook.com/druzstvoekon.

 

3. Čo sa deje s darom, ktorý vám pošlem?

Dary, ktoré nám pošlete, slúžia na pokrytie nákladov, ktoré má spolok s projektom Kniha zdarma.eu. Medzi tieto náklady patrí hlavne nákup kníh, poštovné a balné. Patria sem aj náklady na prevádzku webových stránok a prezentáciu možností získať knihu zdarma. Prezentácie sú buď fyzické, keď v jednotlivých štátoch prebieha rozdávanie informačných letákov, alebo prebiehajú formou platenej reklamy na Google a YouTube.

Ľudia, ktorí pre nás v jednotlivých štátoch Európy a sveta pracujú, to robia bez nároku na odmenu. Spolupracovníci z našej centrálnej kancelárie, ktorá je v Českej republike, pracujú tiež výhradne zdarma. Predseda ani podpredseda spolku nemajú za výkon spojený so svojou funkciou žiadne paušálne náhrady. Vaše dary teda slúžia len na úhradu nevyhnutných priamych nákladov na zaistenie projektu Kniha zdarma.eu.

 

4. Kto vás financuje a čie záujmy hájite?

Činnosť spolku je financovaná z darov fyzických a právnických osôb. Dary nám prichádzajú z celého sveta.

Spolok Kniha Zdarma.eu háji len tie záujmy, ktoré má v predmete svojej činnosti. Nie je súčasťou žiadneho záujmového alebo komerčného združenia osôb či firiem. Jeho zakladajúci členovia sú obyčajní veriaci ľudia, ktorí na to, čo robia, nemajú poverenie od žiadnych iných ľudí, cirkví alebo skryto konajúcich firiem. Spolok Kniha zdarma.eu spolupracuje len na dobrovoľnom základe s OSDSA. Táto partnerská spolupráca s najväčšou a najstaršou korporáciou, ktorá na svete skutočne funguje v oblasti šírenia slova Ježiša Krista, nás veľmi teší. Táto korporácia pôsobí v širokom informačnom zábere, ktorý sa vďaka historickému pôvodu fakticky prelína so spektrom všetkých svetových aktivít, ktoré rešpektujú Bibliu a sú primárne zamerané na osobu Ježiša Krista.

Spolok Kniha Zdarma.eu funguje v súlade so zákonmi ČR a EÚ a v súčasnosti ani v budúcnosti nebude poskytovať žiadnym tretím osobám informácie o záujemcoch o knihu zdarma.

 

5. Kto je zakladateľom spolku a čo z toho má?

Zakladajúcimi členmi spolku sú manželia Eva a Peter Jiráskovi z Českej republiky.

Predseda a podpredseda spolku nemajú za výkon spojený so svojou funkciou žiadny nárok na paušálne náhrady. Ľudia, ktorí pre spolok v jednotlivých štátoch Európy a sveta pracujú, to robia bez nároku na odmenu. Ľudia z centrálnej kancelárie, ktorá je v Českej republike, pracujú tiež výhradne zdarma.

No to, čo nás na tom všetkých baví, je, že knihy, ktoré ľuďom zdarma rozdávame, im umožňujú nájsť pevné východisko z ich problémov a nájsť istotu trvalého riešenia ich budúcnosti. Čitatelia našich kníh tak využijú jednu z mála možností, ako nájsť priamy a osobný vzťah s Bohom a nebyť pri tom ovplyvňovaní ľudskými tradíciami a rôznymi teologickými názormi. Naša životná skúsenosť nám ukázala, že Boh je len jeden a len jeho slovo má moc zmeniť jeho poslucháčom alebo čitateľom život.

 

6. Aké sú vaše ďalšie plány?

V súčasnosti je našou prioritou rozvinúť projekt KnihaZdarma.eu v celé Európe. Do budúcna máme pripravených ešte niekoľko ďalších projektov. Intenzívne na nich pracujeme. Ich podrobnosti však zatiaľ zverejňovať nebudeme. To by potom nebolo žiadne prekvapenie. Ďakujeme za pochopenie.

 

7. Prečo ste ukončili podobný projekt, ktorý ste robili pred časom?

V roku 2016 sme ukončili našu účasť na podobnom projekte, keď sme tým, ktorí o to požiadali, zdarma zasielali knihy s kresťanskou tematikou. Obrovský záujem z Českej a Slovenskej republiky a postupne aj z celého sveta nám umožnil zasielať knihy aj do miest, kde kresťanstvo nie je vítané. Rozoslané knihy sme počas štyroch rokov posielania počítali v desiatkach a stovkách tisícov. Tento projekt naplnil svoj cieľ. Ukázal nám, laikom, ďalšie rôzne možnosti a spôsoby, ako medzi obyčajných ľudí v celom svete slobodne a nenásilne, bez záväzkov k tradíciám a rôznym skupinovým záujmom šíriť európske kresťanské hodnoty. V projektoch spolku Kniha zdarma.eu tieto skúsenosti využijeme.

 

8. Ako vás možno kontaktovať osobne?

Osobný kontakt s nami je vzhľadom na veľké pracovné vyťaženie obmedzený. Najlepšie je poslať nám e-mail na office@bookforfree.eu a my sa vám v prípade, že to, čo s nami chcete riešiť, je prínosné pre naše projekty, sami ozveme buď telefónom, alebo e-mailom.

Ospravedlňujeme sa vám už vopred a ďakujeme všetkým za pochopenie, ale naše pracovné vyťaženie je naozaj veľké a v spolku pracujeme vo svojom voľnom čase. Našou organizačnou jednotkou sú hlavne štáty Európy a ostatné kresťanské krajiny, a tak sa niektorými čiastkovými záležitosťami regionálneho charakteru nemôžeme zaoberať toľko, ako by si niektorí priali. V menších regiónoch postupne usporadúvame rôzne akcie, o ktorých informujeme na našom Twitteri: www.twitter.com/DruzstvoEkon alebo Facebooku: www.facebook.com/druzstvoekon. Za použitia formulára „Objednávka návštevy“ na www.druzstvoekon.eu/contact možno požiadať aj o osobnú prezentáciu našich aktivít.

 

9. Ako si mám objednať potvrdenie o prijatí daru?

Stačí nám poslať na e-mailovú adresu office@bookforfree.eu jednoduchú žiadosť, ktorá bude obsahovať údaje o tom, kto žiada, t. j. meno, adresa apod., a účel toho, o čo sa žiada. Naša účtovníčka vám potom podľa pokynov nášho daňového poradcu zašle na váš e-mail príslušné potvrdenie vo forme aktuálne požadovanej finančným úradom.

 

10. Ako sa dozvieme, čo je u vás aktuálne nové?

Náš hlavný informačný kanál je Twitter. Sledujte ho alebo sa priamo prihláste na odber na našom účte www.twitter.com/DruzstvoEkon. Tu je zverejňované aktuálne dianie v nakladateľstve Družstvo Ekon a Spolku Kniha Zdarma.eu, vrátane mnohých ďalších doplňujúcich informácií.

Skutočne, je to tak, nikto nevie viac a ani skôr. Smile

Obdobné informácie sú tiež paralelne zobrazované na Facebooku www.facebook.com/druzstvoekon. Ospravedlňujeme sa, ale žiadosťami o priateľstvo sa nezaoberáme. Z nášho pohľadu ide len o doplnkový informačný kanál a na diskusie na ňom nie je priestor.

Zároveň je možné sledovať a odoberať náš YouTube kanál, ktorý v jednotlivých rečiach už oslovil tisíce ľudí: www.youtube.com/c/Druzstvoekoneu-OSDSA V jeho ďalšom rozvoji budeme postupne a systematicky pokračovať.

 

11. Ako máte zaistené autorské práva na vaše knihy?

Knihy si sami vo vlastnej réžii netlačíme, ale nakupujeme ich od bežných a oficiálnych nakladateľstiev, ktorá nám ponúknu najlepšie podmienky pre ich dodanie. Knihy, ktoré takto nakupujeme, majú všetky náležitosti predpísané zákonmi ČR. Každý nákup novej knihy vždy posudzujú tí, ktorí sa v týchto veciach veľmi dobre vyznajú. Preverujeme aj históriu a majetkovú štruktúru firiem, u ktorých nakupujeme. V prípade podozrenia na akékoľvek nesolídne a netransparentní konanie spoluprácu ukončujeme a v prípade potreby sa nebojíme do veci zaangažovať našich právnych zástupcov. Autorské práva teda nie sú náš problém.

 

12. Podľa akých pravidiel zasielate knihy zdarma?

Knihy zasielame na adresy záujemcov, ktorí si ich u nás objednajú prostredníctvom vyplnenia objednávacieho formulára na našich www stránkach alebo nám zašlú vyplnený objednávkový kupón z nášho ponukového letáku. Každý človek má teda možnosť od nás raz za život získať zadarmo práve ponúkanú knihu. Na jedno meno a jednu adresu tak zasielame len jednu knihu.

 

13. Chcel by som od vás dostať cca 20 kníh, aby som ich mohol rozdať svojim priateľom. Ako to mám urobiť?

Ak chcete Vy sám svojim priateľom darovať naše knihy, tak si ich musíte objednať na www.druzstvoekon.eu/shop. Náš spolok zasiela zdarma na jednu adresu len jednu knihu. No môžete si na adrese www.druzstvoekon.eu/shop objednať aj naše ponukové letáky a tie svojim priateľom darovať. Oni sami sa potom rozhodnú, či knihu, ktorú ponúkame, chcú a keď si ju u nás objednajú, tak my im ju zdarma radi zašleme.