FAQs

Twitter Youtube

1. Prečo to robíte?

Naším hlavným cieľom je dosiahnuť opätovný a skutočný rozvoj európskych kultúrnych a kresťanských hodnôt tam, kde sme doma. Náš súčasný domov je Európa a my v nej chceme žiť normálnym životom s tými, ktorí si tiež prajú, aby zostala kultivovaným kresťanským priestorom. Priestorom, z ktorého môže celý svet získavať mnoho dobrého. Sme len obyčajní kresťania, ktorí poslúchajú hlas svojho Boha. Zo svojej vlastnej životnej skúsenosti vieme, že jeho slovo má moc meniť ľuďom životy. Prajeme si teda, aby sa s jeho hlasom mohlo voľne a slobodne zoznámiť čo najviac ľudí. Dobre totiž vieme, že ten, komu ľudia naslúchajú a dobre ho poznajú, zmení to, čo tí ľudia robia, a privedie ich tam, kde je on sám.

 

2. Ako s vami možno spolupracovať a komunikovať?

Otázky a podnety nám možno zasielať prostredníctvom e-mailovej adresy office@bookforfree.eu. Odpovieme vám podľa našich časových možností.

Spolupracovať s nami možno v podstate tromi spôsobmi:

Prvý spôsob: Možno nám poskytnúť finančný dar na náš účet a my zašleme knihy zdarma na adresy získané z objednávkového formulára na našich webových stránkach.

Druhý spôsob: V nakladateľstve Družstvo Ekon si prostredníctvom e-shopu môžete zakúpiť letáky, ktoré informujú o tom, že je možné získať knihu zdarma, a tie potom rozdať podľa svojho uváženia vo svojom okolí alebo v krajine, do ktorej práve idete na návštevu.

Tretí spôsob: Možno sa zúčastniť na rôznych špeciálnych akciách, ktoré bude spolok organizovať pre konkrétne malé regióny v Európe.

O ďalších spôsoboch a možnostiach spolupráce budeme vopred informovať pomocou nášho Twitteru: www.twitter.com/DruzstvoEkon.

 

3. Čo sa deje s darom, ktorý vám pošlem?

Dary, ktoré nám pošlete, slúžia na pokrytie nákladov, ktoré má spolok s projektom Kniha zdarma.eu. Medzi tieto náklady patrí hlavne nákup kníh, poštovné a balné. Patria sem aj náklady na prevádzku webových stránok a prezentáciu možností získať knihu zdarma. Prezentácie sú buď fyzické, keď v jednotlivých štátoch prebieha rozdávanie informačných letákov, alebo prebiehajú formou platenej reklamy na Google a YouTube.

Ľudia, ktorí pre nás v jednotlivých štátoch Európy a sveta pracujú, to robia bez nároku na odmenu. Spolupracovníci z našej centrálnej kancelárie, ktorá je v Českej republike, pracujú tiež výhradne zdarma. Predseda ani podpredseda spolku nemajú za výkon spojený so svojou funkciou žiadne paušálne náhrady. Vaše dary teda slúžia len na úhradu nevyhnutných priamych nákladov na zaistenie projektu Kniha zdarma.eu.

 

4. Kto vás financuje a čie záujmy hájite?

Činnosť spolku je financovaná z darov fyzických a právnických osôb. Dary nám prichádzajú z celého sveta.

Spolok Kniha Zdarma.eu háji len tie záujmy, ktoré má v predmete svojej činnosti. Nie je súčasťou žiadneho záujmového alebo komerčného združenia osôb či firiem. Jeho zakladajúci členovia sú obyčajní veriaci ľudia, ktorí na to, čo robia, nemajú poverenie od žiadnych iných ľudí, cirkví alebo skryto konajúcich firiem. Spolok Kniha zdarma.eu spolupracuje len na dobrovoľnom základe s OSDSA. Táto partnerská spolupráca s najväčšou a najstaršou korporáciou, ktorá na svete skutočne funguje v oblasti šírenia slova Ježiša Krista, nás veľmi teší. Táto korporácia pôsobí v širokom informačnom zábere, ktorý sa vďaka historickému pôvodu fakticky prelína so spektrom všetkých svetových aktivít, ktoré rešpektujú Bibliu a sú primárne zamerané na osobu Ježiša Krista.

Spolok Kniha Zdarma.eu funguje v súlade so zákonmi ČR a EÚ a v súčasnosti ani v budúcnosti nebude poskytovať žiadnym tretím osobám informácie o záujemcoch o knihu zdarma.

 

5. Kto je zakladateľom spolku a čo z toho má?

Zakladajúcimi členmi spolku sú manželia Eva a Peter Jiráskovi z Českej republiky.

Predseda a podpredseda spolku nemajú za výkon spojený so svojou funkciou žiadny nárok na paušálne náhrady. Ľudia, ktorí pre spolok v jednotlivých štátoch Európy a sveta pracujú, to robia bez nároku na odmenu. Ľudia z centrálnej kancelárie, ktorá je v Českej republike, pracujú tiež výhradne zdarma.

No to, čo nás na tom všetkých baví, je, že knihy, ktoré ľuďom zdarma rozdávame, im umožňujú nájsť pevné východisko z ich problémov a nájsť istotu trvalého riešenia ich budúcnosti. Čitatelia našich kníh tak využijú jednu z mála možností, ako nájsť priamy a osobný vzťah s Bohom a nebyť pri tom ovplyvňovaní ľudskými tradíciami a rôznymi teologickými názormi. Naša životná skúsenosť nám ukázala, že Boh je len jeden a len jeho slovo má moc zmeniť jeho poslucháčom alebo čitateľom život.

 

6. Aké sú vaše ďalšie plány?

V súčasnosti je našou prioritou rozvinúť projekt KnihaZdarma.eu v celé Európe. Do budúcna máme pripravených ešte niekoľko ďalších projektov. Intenzívne na nich pracujeme. Ich podrobnosti však zatiaľ zverejňovať nebudeme. To by potom nebolo žiadne prekvapenie. Ďakujeme za pochopenie.

 

7. Prečo ste ukončili podobný projekt, ktorý ste robili pred časom?

V roku 2016 sme ukončili našu účasť na podobnom projekte, keď sme tým, ktorí o to požiadali, zdarma zasielali knihy s kresťanskou tematikou. Obrovský záujem z Českej a Slovenskej republiky a postupne aj z celého sveta nám umožnil zasielať knihy aj do miest, kde kresťanstvo nie je vítané. Rozoslané knihy sme počas štyroch rokov posielania počítali v desiatkach a stovkách tisícov. Tento projekt naplnil svoj cieľ. Ukázal nám, laikom, ďalšie rôzne možnosti a spôsoby, ako medzi obyčajných ľudí v celom svete slobodne a nenásilne, bez záväzkov k tradíciám a rôznym skupinovým záujmom šíriť európske kresťanské hodnoty. V projektoch spolku Kniha zdarma.eu tieto skúsenosti využijeme.

 

8. Ako vás možno kontaktovať osobne?

Osobný kontakt s nami je vzhľadom na veľké pracovné vyťaženie obmedzený. Najlepšie je poslať nám e-mail na office@bookforfree.eu a my sa vám v prípade, že to, čo s nami chcete riešiť, je prínosné pre naše projekty, sami ozveme buď telefónom, alebo e-mailom.

Ospravedlňujeme sa vám už vopred a ďakujeme všetkým za pochopenie, ale naše pracovné vyťaženie je naozaj veľké a v spolku pracujeme vo svojom voľnom čase. Našou organizačnou jednotkou sú hlavne štáty Európy a ostatné kresťanské krajiny, a tak sa niektorými čiastkovými záležitosťami regionálneho charakteru nemôžeme zaoberať toľko, ako by si niektorí priali. V menších regiónoch postupne usporadúvame rôzne akcie, o ktorých informujeme na našom Twitteri: www.twitter.com/DruzstvoEkon. Za použitia formulára „Objednávka návštevy“ na www.druzstvoekon.eu/sk/contact možno požiadať aj o osobnú prezentáciu našich aktivít.

 

9. Ako si mám objednať potvrdenie o prijatí daru?

Stačí nám poslať na e-mailovú adresu office@bookforfree.eu jednoduchú žiadosť, ktorá bude obsahovať údaje o tom, kto žiada, t. j. meno, adresa apod., a účel toho, o čo sa žiada. Naša účtovníčka vám potom podľa pokynov nášho daňového poradcu zašle na váš e-mail príslušné potvrdenie vo forme aktuálne požadovanej finančným úradom.

 

10. Ako sa dozvieme, čo je u vás aktuálne nové?

Náš hlavný informačný kanál je Twitter. Sledujte ho alebo sa priamo prihláste na odber na našom účte www.twitter.com/DruzstvoEkon. Tu je zverejňované aktuálne dianie v nakladateľstve Družstvo Ekon a Spolku Kniha Zdarma.eu, vrátane mnohých ďalších doplňujúcich informácií.

Skutočne, je to tak, nikto nevie viac a ani skôr. Smile

Zároveň je možné sledovať a odoberať náš YouTube kanál, ktorý v jednotlivých rečiach už oslovil tisíce ľudí: www.youtube.com/c/Druzstvoekoneu-OSDSA V jeho ďalšom rozvoji budeme postupne a systematicky pokračovať.

 

11. Ako máte zaistené autorské práva na vaše knihy?

Knihy si sami vo vlastnej réžii netlačíme, ale nakupujeme ich od bežných a oficiálnych nakladateľstiev, ktorá nám ponúknu najlepšie podmienky pre ich dodanie. Knihy, ktoré takto nakupujeme, majú všetky náležitosti predpísané zákonmi ČR. Každý nákup novej knihy vždy posudzujú tí, ktorí sa v týchto veciach veľmi dobre vyznajú. Preverujeme aj históriu a majetkovú štruktúru firiem, u ktorých nakupujeme. V prípade podozrenia na akékoľvek nesolídne a netransparentní konanie spoluprácu ukončujeme a v prípade potreby sa nebojíme do veci zaangažovať našich právnych zástupcov. Autorské práva teda nie sú náš problém.

 

12. Podľa akých pravidiel zasielate knihy zdarma?

Knihy zasielame na adresy záujemcov, ktorí si ich u nás objednajú prostredníctvom vyplnenia objednávacieho formulára na našich www stránkach alebo nám zašlú vyplnený objednávkový kupón z nášho ponukového letáku. Každý človek má teda možnosť od nás raz za život získať zadarmo práve ponúkanú knihu. Na jedno meno a jednu adresu tak zasielame len jednu knihu.

 

13. Chcel by som od vás dostať cca 20 kníh, aby som ich mohol rozdať svojim priateľom. Ako to mám urobiť?

Ak chcete Vy sám svojim priateľom darovať naše knihy, tak si ich musíte objednať na www.druzstvoekon.eu/sk/shop. Náš spolok zasiela zdarma na jednu adresu len jednu knihu. No môžete si na adrese www.druzstvoekon.eu//sk/shop objednať aj naše ponukové letáky a tie svojim priateľom darovať. Oni sami sa potom rozhodnú, či knihu, ktorú ponúkame, chcú a keď si ju u nás objednajú, tak my im ju zdarma radi zašleme.

 

14. Chcel by som byť zamestnaný vo vašej centrále. Ako to mám urobiť?

Ďakujeme za milú ponuku. Je nám ľúto, ale Spolok Kniha zdarma.eu v súčasnosti nikomu neposkytuje pravidelný pracovný pomer. Naša prax je taká, že si na jednotlivé projekty najímame tím špecialistov, ktorí pre nás v určenom čase vykonajú konkrétnu prácu, ktorú sme im zadali. Keď ju odovzdajú, tak im je po starostlivej kontrole zaplatená zmluvne dohodnutá cena a žiadny ďalší vzťah nepokračuje. V súčasnosti využívame služby cca päťdesiatich špecialistov v oblasti prekladov textov a IT. Tento spôsob organizácie našej práce nám minimalizuje náklady a výrazne zvyšuje našu efektivitu. Zároveň nás ničím v budúcnosti nezaťažuje a neobmedzuje. A je správne Vám úprimne napísať, že je to pre nás veľmi dôležité.

 

15. Usporiadate nejaké stretnutia, školenia alebo tábory pre vašich spolupracovníkov alebo deti?

Musíme Vám popravde odpovedať, že sme o niečom podobnom zatiaľ neuvažovali. Je to zaujímavý podnet. Ak nám v budúcnosti vznikne potreba takéhoto postupu, tak sa mu nebudeme brániť a dáme vám všetkým prostredníctvom Twitteru www.twitter.com/DruzstvoEkon včas vedieť. Nie je žiadny problém, aby sa naše aktivity stali súčasťou už fungujúcich táborov a stretnutí. Skúste sa nad tým zamyslieť a trochu to naplánovať. Keď nám o tom napíšete na office@bookforfree.eu, radi sa k vám pridáme. Vaša otázka nám urobila radosť.

 

16. Chcel by som sa o vašich aktivitách pravidelne dozvedať viac a chcel by som sa podieľať na rozhodovaní o tom, akým aktivitám sa bude Spolok Kniha zdarma.eu venovať. Kde sa môžem prihlásiť za člena?

Dúfame, že oceníte našu priamu odpoveď. Spolok Kniha zdarma.eu v súčasnosti neuvažuje o nábore nových členov. Zatiaľ takýmto smerom naozaj neuvažujeme. Našim pôsobiskom, na ktoré sa hlavne zameriavame, je Európa a Rusko a postupujeme v úzkej koordinácii s OSDSA. Vďaka ich láskavej a milej veľkorysosti naplno využívame organizačno-technické zázemie, ktoré majú.

Plány jednotlivých projektov už máme reálne prepracované na sedem rokov dopredu. Naplniť ich si vyžiada mnoho času, peňazí a práce. Väčšina z nich už je organizačne, technicky a finančne rozbehnutá a zatiaľ všetko funguje tak, ako očakávame a naše kapacity sú pre ne zatiaľ dostatočné.

Ak bude treba rozšíriť počet členov nášho spolku v zmysle vašej otázky, dáme Vám všetkým prostredníctvom Twitteru www.twitter.com/DruzstvoEkon radi včas vedieť. Naším cieľom skutočne nie je náš osobný úspech alebo prospech. Naším cieľom je, aby sa s hlasom nášho Boha mohlo voľne a slobodne zoznámiť čo najviac ľudí. Dobre totiž vieme, že ten, komu ľudia naslúchajú a dobre ho poznajú, zmení to, čo tí ľudia robia a privedie ich tam, kde je on sám.

 

17. Chceme vám poskytnúť väčšiu finančnú sumu, aby sa vďaka jej venovaniu zvýšila vaša aktivita v našom regióne. Ako to máme urobiť a je to vôbec možné?

Áno, možné to je a je to pre nás normálny postup. Preto Vás žiadame, aby ste nám napísali kontaktné údaje a krátku špecifikáciu toho, čo si prajete, aby sa vo vašom regióne dialo. My sa vám ozveme a všetko s vami dohodneme osobne a na individuálnom základe tak, aby vaše očakávania boli v súlade s našimi možnosťami a plánmi.

 

18. Ako pracujete s osobnými údajmi tých, čo si u vás objednajú knihu zdarma?

Spolok Kniha zdarma.eu žiadne osobné údaje tých, čo si u neho objednávajú knihy zdarma, nespracováva a nijak nevyhodnocuje. Spolok Kniha zdarma.eu nie je obchodná spoločnosť a na svoju činnosť nepotrebuje spracovávať ani zhromažďovať žiadne osobné údaje. Informácie o tom, čo Spolok Kniha zdarma.eu ponúka, sa k ich koncovým používateľom dostávajú iným spôsobom, než je použitie osobných údajov konkrétnych osôb.

Spolok Kniha zdarma.eu eviduje len existenciu objednávok na knihu zdarma, ktoré obsahujú poštovú adresu tak, ako ju uviedol objednávateľ a dbá na to, aby bola bezpečne uložená mimo dosahu tretích osôb. Tieto adresy sú kvalifikovane zabezpečené proti zneužitiu. K týmto adresám má prístup len podpredseda spolku, ktorý je ich povereným správcom. Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty pre archiváciu objednávok ich nevratne mažeme a to vrátane adries ich objednávateľov.

Tento postup Spolku Kniha zdarma.eu sa riadi smernicou EÚ GDPR na ochranu osobných údajov a bezo zvyšku ju naplňuje.

 

19. Veľa cestujem po svete a rád by som rozdával vaše letáky a knihy. Akú skutočne plánujete ich ponuku, pretože zatiaľ je veľmi malá?

Súhlasíme, ale rýchlejšie už nie je v našich možnostiach. Sme úplne vyťažení a hoci sa vám to možno nezdá, zatiaľ fungujeme podľa plánu, ktorý všetky naše aktivity sprevádza. Rýchlejšie znamená zľaviť z kvality textov a robiť chyby, a to my naozaj nechceme. Nemáme záujem rozdávať amatérske knihy plné pravopisných a faktických chýb tak, ako sa to často deje u niektorých nadšencov. Naši spolupracovníci sa veľmi snažia, aby texty od nás také proste neboli.

V priebehu troch rokov bude na internetových stránkach spravovaných Spolkom Kniha zdarma.eu k dispozícii cca 34 kníh zdarma v 31 jazykoch. Súčasťou týchto počtov je aj kniha Túžba vekov v slovenskom a českom jazyku. Vo zvyšku potom budú dominovať knihy Veľký spor. 

V súčasnosti takým množstvom textov naozaj disponujeme a tak nejde o nejakú víziu alebo predstavu, ale o skutočnosť. Pripravujeme aj nové webové stránky, na ktorých sa budú distribuovať knihy, ktorými vás milo prekvapíme a zatiaľ sme vám o nich nič nepovedali.

V roku 2020 pribudne Veľký spor vo francúzštine, nemčine, poľštine, taliančine a portugalčine plus Túžba vekov v slovenčine.

Všetky naše knihy sprevádza aj informačná tlačovina (leták) o tom, že možno u nás získať knihu zdarma. Sledujte naše stránky alebo Twitter www.twitter.com/DruzstvoEkon a budete o všetkom včas informovaní. Knihy a informačné tlačoviny si budete môcť pred vašou cestou zakúpiť v našom e-shope https://www.druzstvoekon.eu/sk/shop. Na cesty Vám odporúčame kúpiť si letáky. Vaša batožina potom nebude taká veľká a ťažká…